Денсаулық сақтау жүйесінде жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау және оларды білім, ғылым және практика интеграциясы негізінде үздіксіз кәсіби дамыту.