Қосымша білім беруді жоғары білікті кәсіби педагогикалық құрам қамтамасыз етеді. Кадрлық әлеует үнемі дамып отырады, біліктілігін арттырады және өзінің педагогикалық шеберлігін жетілдіреді.